Contact

Contact 2020-02-04T15:48:14+00:00

Speech Solutions, llc

Carla M. Woloohojian
Speech-Language Pathology

1130 Ten Rod Road Bldg D Suite 101 C
North Kingstown, RI 02852

cwoloohojian@gmail.com

401-864-0204